cat cast
 
 
 
 

Dissenyem, elaborem, impartim i avaluem cursos de formació presencial:

 

A mida: dirigits a empreses i institucions, on oferim un alt nivell d'adaptació a les necessitats i a la idiosincràsia particular d'aquell col·lectiu o entitat.


Oberts: realitzats en les nostres sales de formació que estan dirigits a col·lectius determinats, amb necessitats en comú, i que pertanyen a diferents empreses i sectors.

Treballem permanentment en la recerca de nivells d'excel·lència dels seus programes formatius mitjançant tres eixos:

 

LA QUALITAT. Dels nostres cursos que és mesurada amb els professionals que participen i amb els seus responsables. Apliquem tècniques del pre/post avaluació dels programes i d'aquesta forma realitzem les accions correctores oportunes.

LA PEDAGOGIA. Activa, basada en l'intercanvi d'experiències i estudis de casos empresarials, i incorporant noves tècniques, mètodes i mitjans didàctics.

LA INNOVACIÓ. Constant dels nostres programes i una investigació dinàmica de nous continguts actualitzats a les necessitats dels nostres clients. Això és fruit de les altres activitats empresarials de TRICERH com són la Consultoria i Selecció que ens permeten incorporar contínuament, noves eines, nous productes i experiències.

 
PROGRAMES FORMATIUS ______________________________________________________________________________________
 

ÁREA MANAGEMENT
· Gestió de Projectes
· Direcció d'equips i per objectius (DPO)
· Construcció d'equips i dinàmica de Grups
· Direcció i conducció de reunions
· Tècniques per treballar en equip i analitzar problemes
. Habilitats directives

AREA DESENVOLUPAMENT HABILITATS
· La Programació Neurolingüística (PNL)
· L' Assertivitat eina per a la resolució de conflictes.
· Habilitats de comunicació i atenció al públic
· Tècniques de Negociació.
· Com parlar en públic i fer presentacions de resultats.
· Perfeccionament de Parlar en públic.
· Formació de formadors.
. Gestió de l'estrès
. Intel·ligència emocional
· Organització del Treball i gestió del temps

AREA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
· Anàlisi descripció i valoració de llocs de treball.
· Avaluació del rendiment.
· L'entrevista d'avaluació del rendiment.
· Gestió de la Formació.
· Avaluació de la formació.

 

ÀREA SELECCIÓ DE PERSONAL
· El procés de la selecció de personal.
· L'entrevista de selecció estructurada.
· Tipologia de proves psicotècniques i de Personalitat

ÀREA HABILITATS I TECNIQUES COMERCIALS
· Tècniques de venda assistida (Nivell I).
· Perfeccionament de Tècniques de venda per a venedors experts.
· Habilitats de control per a millorar l'Atenció als clients.
· Com potenciar la comunicació telefònica.