cat cast
 
 
 
 

Realitzem el procés de selecció i captació de recursos humans per a totes les àrees i nivells jeràrquics de l'empresa.

Fases del Procés de Selecció

FASE 1
Anàlisi de les característiques de l'empresa i del lloc de treball. Determinació de quin serà el millor canal de recerca del candidat i del temps que s'estima per cobrir el lloc de treball.

FASE 2
Procés de selecció pròpiament dit, per a aconseguir el màxim de candidats que responen al perfil del lloc de treball. Per a realitzar-ho, hem de recórrer a la publicació d'anuncis i a la base de dades personal de l'arxiu de TRICERH. Durant tot el procés, i, excepte indicació contraria de l'empresa, es manté la confidencialitat de la identitat del Nostre Client fins la finalització del procés de selecció.

Per a realitzar-ho utilitzarem:
. Publicació d'anuncis
. Bases de dades
. Headhunting

 
 

FASE 3
Finalitzada la Selecció, presentem a l'empresa els informes dels candidats finalistes, fins a un màxim de tres i cada avaluació del candidat està formada per:

  · Anàlisi de l'entorn personal.
· Història acadèmica.
· Evolució Professional.
· Valoració de Personalitat.
· Valoració de Capacitats Intel·lectuals.

En el cas que no hi hagués cap candidat considerat per l'Empresa adequat per a la seva contractació, continuaríem el procés de selecció sense cap càrrec suplementari.
TRICERH dóna garantia de sis mesos a la integració del candidat a l'Empresa.

  ENVIA EL TEU C.V.