cat cast
 
 
 
 
Elaborem el pla d'intervenció i fixem els objectius operatius per a determinar el grau de resolució del projecte. A partir d'aquest moment treballem en equip i construïm conjuntament amb el client la millor solució i pla d'acció concret. Els productes i serveis que desenvolupem dins l'àrea d'activitat de Consultoria són:

· El Desenvolupament Organitzacional i Gestió del canvi de cultura.
· En el diagnòstic i anàlisi del Clima laboral.
· Confecció d'eines d'avaluació per competències.
· Implantar Plans de Comunicació 360°.
· Elaboració de models d'estructures organitzatives.
· Descripció i valoració de llocs de treball.
· Estudis de potencial humà.
· Auditar el nivell de servei entre client intern i proveïdor .
· Estudis de necessitats formatives i definició de Plans de Formació.
· Assessorament en l'àmbit de les Relacions Laborals.