cat cast
 
 
 
 
TRICERH ofereix la realització de Coaching en l'àmbit del desenvolupament dels Recursos Humans a les organitzacions, als professionals que necessitin ampliar les seves capacitacions i/o millorar les seves habilitats.

El Coaching és un mètode essencial per aconseguir i adquirir competències d'àmbit professional i/o personal, on intervé per una part el consultor (Coach) de TRICERH i per una altra el client.

Mitjançant entrevistes de diagnòstic en profunditat, el Coach realitza preguntes i acompanya les respostes del client, amb un alt grau d'empatia, profunditat, pragmatisme i efectivitat.

És en aquest espai on el client planteja una situació en la qual es veu impotent o amb seriosos conflictes per resoldre-la.

 
 

El resultat és una comunicació excepcional, una transmissió de coneixements, i així com un entrenament en habilitats que ens permet assolir els reptes plantejats pel client.

El coaching finalitza quan el client aprecia un canvi fonamental i eficient en la forma d'afrontar i assolir els seus objectius competencials.

Coach i client es reuneixen presencialment podent combinar-lo via telèfon o internet. Les sessions de coaching poden realitzar-se en un espai elegit pel client o a les oficines de TRICERH.