TRICERH és una empresa de l’àmbit de la Consultoria Estratègica en Recursos Humans integrada per un equip de professionals, els quals, estan dedicats a donar assessorament tècnic, i a desenvolupar productes, per ajudar a millorar l’eficàcia i l’eficiència de les empreses.

Des de l'any 1995 és el moment que els Consultors de TRICERH decideixen començar el seu projecte empresarial, són professionals que han desenvolupat responsabilitats Tècniques i Directives en els sectors industrial, serveis, administració publica i distribució, tots ells, amb l'experiència acumulada en el camp dels Recursos Humans i del Desenvolupament Organitzacional.

En l'any 1997 s'inicia una nova etapa caracteritzada per l'incorporació de noves àrees d'activitat, donant assessorament integral a la Consultoría estratègica, a la Formació i a la Selecció de Recursos Humans.

 

Actualment la propietat del capital de TRICERH està concentrat en dos accionistes que són Soci-Consultors i un equip de tècnics especialitzats segons tipologia de projectes.

LA CULTURA DE TRICERH
Els professionals que formem part de TRICERH compartim un sistema de valors i principis, ja que estem segurs, que són el principal actiu del que disposem, per tal d’assolir dia a dia el projecte fixat i garantir un servei de qualitat als nostres clients.

  Reciclatge constant
Participació
Tolerància i respecte
Mètode científic
Rigor Professional
Confidencialitat

La plusvàlua generada per TRICERH ha de servir per a assegurar el futur de l’empresa i es destina a cinc funcions principals.

  Rendibilitat pels accionistes
Recompensar als professionals més eficients.
Formació per a tot l'equip
Actualització tecnològica
Contribuir a l'equitat social amb aportacions solidàries.